National Museum Zoological Collection
ZOOLOHIYAParu-parong Isda (Tagalog)Ang mga paru-parong isda ay maliit ang ulo at mahaba ang bibig na may maliliit na ngipin. Ang malapad na hugis ng kanilang katawan ay nakakatulong sa kanilang mabilis na paggalaw. Ang palikpik sa gilid (pectoral and pelvic fins) naman ang nagkokontrol kapag nakahinto sa gitna ng tubig. Ang malapad na ‘dorsal fins’ at ‘anal fins’ naman ay nakakatulong sa pagbalanse sa mabilis na pag-ikot. Matitingkad ang kulay ng mga guhit at ‘ocelli’ – itim, dilaw, kulay kahel, at pula. Mas makulay ang mga lalaki kaysa sa babae.

Sila ay matatagpuan sa mga bahura at batuhan at gayundin sa tropikal at subtropikal na dagat ng East Coast Africa hanggang Tsina, Pilipinas, East Indies, at Australia. Makikitang lumalangoy at sumusuot sa mga koral habang naghahanap ng makakain. Dahil sa kanilang bilis madali nilang natatakasan ang ibang hayop na nangangain sa kanila. Kinakain nila ang mga maliliit na ‘crustaceans’ gaya ng hipon at talangka, mga bulati sa dagat, halamang dagat at iba pang maliliit na organismo. Nagpaparami sila sa mabababaw na dagat at nangingitlog sa malawak na karagatan.

Ang mga isdang ito ay karaniwang naaakit ng liwanag. Sa pamamagitan ng ‘dip net’, ang mga isdang ito ay mahuhuli sa pamamagitan ng pangingilaw sa karagatan sa mga gabing walang buwan. Ang mga isdang ito ay karaniwang inaalagaan sa mga akwaryum. Mahalaga rin ang mga ito bilang ‘pollution’ o ‘siltation indicator’. Ang pamamalagi nila sa dagat ay nangangahulugan ng malinis at malusog na bahura.


hango sa

ANIMAL WONDERS

A Museum Handbook for Teachers

Free Web Hosting