Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check
Philippine National Herbarium Collection
BOTANIKATaingang-daga (Luzon)

Taingang-daga (Luzon); Dulunggan sa kahoy (Iloilo); Tainga ka amo (Antique)

Ang katawan nito ay mamula-mulang kayumanggi hanggang matingkad na kayumanggi, korteng tainga at mabalahibo. kapag ibinabad sa tubig, ito’y magbabalik sa dati niyang laki at hugis. Ito ay matatagpuan sa buong kapuluan na tumutubo sa mga putol, tumumba at patay na sanga ng kahoy. Makikita ito sa buong taon subali’t mas marami ito mula Mayo hanggang Setyembre. Sa mga gubat na maraming natumbang kahoy, ito ay makokolekta nang maramihan.

Ang ‘species’ na ito ay papular na pagkain at isinasama ng mga Pilipino at Intsik sa pagluluto ng sabaw at gulay.


hango sa

THE PLANT WORLD

A Museum Handbook for Teachers