National Museum Ethnographic Collection
ANTROPOLOHIYAPunyal ng MandayaBadao ang tawag ng mga Mandaya sa sandatang ito. Ito ay simbolo ng katanyagan at karangyaan ng isang nagmamay-ari. Karaniwang gumagamit nito ay isang datu. Ito ay kadalasan ding ginagamit ng mga mangangaso sa kanilang paghahanap ng pagkain.

Ang sandatang ito ay nakasilid sa isang kaluban na gawa sa kahoy at may nakataling pulang tela. Ang pulang tela ay simbolo ng katapangan para sa mga Mandaya.


hango sa

PEOPLES OF THE PHILIPPINES

A Museum Handbook for Teachers

Free Web Hosting