National Museum Ethnographic Collection
ANTROPOLOHIYAPanggayak sa ulo ng IfugaoAng ulo di kang-o ay sinusuot sa ulo ng lalaking Ifugao sa araw ng kaniyang kasal. Ito’y gawa sa tuka ng kalaw at may balot na telang asul. Ang tuka ng kalaw ay simbolo ng magandang pangitain. Ito ay madalas ginagamit bilang palamuti sa mga pinapatong sa ulo ng mga Ifugao lalung-lalo na ng mga mumbaki.

Ito’y bahagi ng koleksyon ni Henry Otley Beyer noong Mayo 1914. Ito ay may habang 2.25 metro at diametrong 0.085 metro.


hango sa

PEOPLES OF THE PHILIPPINES

A Museum Handbook for Teachers

Free Web Hosting