Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check
National Museum Ethnographic Collection
ANTROPOLOHIYABasket ng MandayaAng bakuta o basket ng mga Mandaya ay pormang tubo (cylindrical) at gawa sa rattan na pinahiran ng beeswax upang ito’y tumibay at hindi mapasukan ng tubig. Ito’y napapalamutian ng mahahaba at makikitid na pilas ng kawayan na humuhubog ng pakurbang disenyo. Ang basket ay isinasabit sa pamamagitan ng isang tirintas na tali.

Ang bakuta na may taas na 0.041 na metro ay ginagamit bilang lalagyan ng pang-nganga.


hango sa

PEOPLES OF THE PHILIPPINES

A Museum Handbook for Teachers