National Museum Visual arts Collection
SININGRetabloIto ay nakatayong istruktura na siksik ng mga palamuti at iba pang dekorasyon. Ito ay nagtataglay ng mga makakapal na bahagi sa ibaba’t itaas nito. Ang pangunahing sangkap ng mga daang-taong simbahan sa bansa ay ang retablo o altar.

Bukod rito, mayroon ding itong mga nitso na pinagluluklukan ng pintakasi ng bayan at iba pang mga santo na nanggaling sa kapatiran ng mga kaparian.

Higit sa lahat ang ginintuan at kinulayang istruktura ay punung-puno ng mga dekorasyong rosete, baging ng ubas, haliging “solomonic”, at mga kerubin na gawa ng mga katutubong manlililok.


hango sa

PRICELESS ARTWORKS

A Museum Handbook for Teachers

Free Web Hosting