National Museum Visual arts Collection
SININGIna at Anak

Ang naturang likha na buong gawa sa adobe ay isang pigurang abstract ng babaeng nakaupo at kanlong ang anak na makikitang nakayakap sa ulo ng kanyang ina.

Ang Ina at Anak ay bantog na paksa sa mga alagad ng sining maging pintor, iskultor, manlilimbag o litratista. Ipinagmamalaki ng Pambansang Museo ang isang likhang Ina at Anak na gawa ni Napoleon V. Abueva, isa sa mga pangunahing makabagong iskultor ng bansa.


hango sa

PRICELESS ARTWORKS

A Museum Handbook for Teachers

Free Web Hosting