National Museum Archaeological Collection
ARKEOLOHIYAGaring na Panatak ng Butuan
Isang garing na panatak na iniuugnay sa shell midden na tinatayang ika-siyam hanggang ika-labindalawang siglo ang natagpuan sa Libertad, lungsod ng Butuan sa Agusan del Norte (timog na bahagi ng Pilipinas). Nakaukit sa selyo ang salitang Butban sa inskripsiyong Kavi. Ito ay kahalintulad ng Tagalog na inskripsiyon. Ipinapalagay na ang tinutukoy na Butban ay ang Butwan o Butuan, sapagkat ang titik “b” at “w” ay kadalasang pinagpapalitpalit.

Ang garing na panatak na tinatayang 1002 taon ng nakaraan ay maaaring ginamit sa pagtala ng pangangalakal.


hango sa

CULTURES OF THE PAST

A Museum Handbook for Teachers

Free Web Hosting