National Museum Archaeological Collection
ARKEOLOHIYABao ng Bungo


Isa sa mga labi ng kaunaunahang tao sa Pilipinas ay ang bungo ng isang babae na tinatayang 2,000 taon. Ito ay natagpuan kasama ang panga at mga ngipin sa kweba ng Tabon, Palawan ni Robert Fox ng Pambansang Museo. Ang mga labing ito ng Homo sapiens sapiens ay muling sinuri sa pamamagitan ng makabagong pamamaraan na nagbigay ng bagong datos ng panahon nito. Batay sa pagsusuri, ang bao ng bungo ay tinatayang 16,000 taon at ang panga ay 31,000 taon. Ang pinakamatandang labi ng tao na natagpuan ng muling hinukay ng Pambansang Museo ang kweba ng Tabon ay ang buto sa binti (tibia) na tinatayang 47,000 taon (45,000 B.C.).


hango sa

CULTURES OF THE PAST

A Museum Handbook for Teachers

Free Web Hosting